Aki Basho


Nagoya Basho


Natsu Basho


Haru Jungyo, exhibition tours

The schedule of Haru Jungyo is : 4/3-4 Oosaka, 4/5 Kyoto, 4/6 Tsuruga, Fukui Prefecture, 4/7 Nagahama, Shiga Pref., 4/8 Tsu-City, Mie Pref., 4/9-10 Oogaki-City, Gifu Pref., 4/12 Tokai-City, Aichi, 4/13 Toyohashi-City, Aichi, 4/14 Hamamatsu, 4/15 Yaizu-City, Shizuoka, 4/16 Yokosuka, 4/17 Gyoda, Saitama, 4/18 Yokohama, 4/24 Fujisawa-City, Kanagawa, 4/25 Yasukuni Jinja, or Yasukuni shrine (Free entrance)
Details are described (but in Japanese) on the page of Nihon Sumo Kyokai

28th Mar. Osaka (Haru or Spring) Basho was over

Here is comments on the Basho.
Home Page